Komunikat ws. utrzymywania porządku na terenach zielonych

Przypominam właścicielom gruntów na terenie Gminy Bobowa o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, jak również obcinania gałęzi zwisających nad drogami i przejściami.

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z późn. zm.) oraz  z § 5 pkt 4 i 5 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 3943)  obowiązkiem właściciela nieruchomości jest  utrzymywanie  terenów zielonych w takim stanie, aby nasiona chwastów nie rozsiewały się także na sąsiednie  nieruchomości, utrzymywanie rosnących drzew w stanie nie stwarzającym zagrożenia i utrudnienia dla ludzi i ruchu samochodowego.

Burmistrz Bobowej