Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

W trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi w wyniku rozpowszechniania się koronawirusa COVID 19 prosimy, aby sprawy, które nie wymagają bezpośrednio kontaktu pracownika z interesantem zalecamy załatwiać drogą elektroniczną, e-mail gops@bobowa.pl lub sr@bobowa.pl (świadczenia rodzinne) oraz przez ePUAP/opsbobowa/skrytka lub telefonicznie pod numerem 18 35-14-456