„Kolejowe ABC” w Bobowej z okazji Dnia Dziecka!

W dniu 1 czerwca 2017 r. w sali widowiskowej „Koronka” odbyło się wyjątkowe spotkanie w ramach Dnia Dziecka pod hasłem „Kolejowe ABC”. Urząd Transportu Kolejowego we współpracy z Centrum Kultury zorganizował radosne i zarazem edukacyjne zajęcia dotyczące przepisów ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z Warszawy Pan Ignacy Góra, Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej, Pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego Strażnicy Ochrony Kolei. Podczas spotkania dzieci rozwiązywały liczne zagadki, po czym sprawdzały swoją wiedzę podczas zabawy korzystając z przestrzennej gry planszowej.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza powitał przybyłych gości oraz złożył podziękowanie Panu Prezesowi oraz pracownikom Urzędu Transportu Kolejowego za przybycie do naszego miasta i przedstawienie najmłodszym ważnych aspektów dotyczących bezpieczeństwa na torowiskach oraz podróży pociągiem. Stwierdził, że dzięki dzisiejszej prelekcji najmłodsi uświadomią sobie z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas podróży za pomocą środka komunikacji jakim jest pociąg. Zaprosił Urząd Transportu Kolejowego do dalszej współpracy z naszym miastem, wyrażając nadzieję, że dziś pozyskana tak ważna wiedza będzie stosowana przez dzieci w życiu codziennym.

Podczas spotkania pod nazwą „Kolejowe ABC” dzieci zmagały się z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa na torowiskach, spotkały się z prawdziwymi Strażnikami Ochrony Kolei, poznały sprzęt niezbędny do pracy strażników, zostały nagrodzone licznymi gadżetami od Urzędu Transportu Kolejowego z okazji ich święta oraz sfotografowały się z czteronożnym Strażnikiem Ochrony Kolei, który stał się największą niespodzianką pouczającego spotkania.