Kolejne „Perły Samorządu” powędrowały do Bobowej

Gmina Bobowa oraz Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza po raz kolejny znaleźli się w czołówce prestiżowego, ogólnopolskiego rankingu „Perły Samorządu 2018”, opracowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Gmina Bobowa zdobyła wyróżnienie i uplasowała się na 4. miejscu wśród najlepszych gmin wiejsko-miejskich w Polsce. Z kolei Burmistrz Wacław Ligęza zajął 3. miejsce w kategorii „Najlepszy włodarz gminy wiejsko-miejskiej”. To ogromne wyróżnienie na 621 gmin wiejsko-miejskich w całym kraju.

Gala wręczenia wyróżnień w rankingu „Perły samorządu” odbyła się w czwartek, 17 maja 2018 r., w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Laureaci zostali wybierani w czterech kategoriach zależnych od wielkości gminy: gmina wiejska, miejsko-wiejska, miejska poniżej 100 tys. mieszkańców oraz miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. W rankingu wybrano miasta i gminy wyróżniające się szczególnie działalnością w zakresie inwestycji, pozyskiwania środków zewnętrznych, rewitalizacji, polityce społecznej, współpracy z lokalną społecznością. Organizatorzy konkursu nie korzystali z powszechnych zestawień i rankingów – wszystkie ankiety i opinie przygotowali sami, w taki sposób, aby zwycięzcami mogli zostać tylko ci, którzy uzyskali dobre wyniki we wszystkich badanych dziedzinach.

Włodarze gmin oceniani byli przez pryzmat czterech cech i umiejętności. Brano pod uwagę zdolności menedżerskie, umiejętność koordynowania i katalizowania dziejących się w gminie procesów, oceniano, czy kandydaci są dobrymi ambasadorami, a ich osobowość jest pozytywną wizytówką gminy, punktowano też mandat społecznego zaufania.

To ogromna radość, ale i honor, to uznanie środowiska eksperckiego, naukowego i dziennikarskiego dla realizowanych w Gminie Bobowa projektów. Dla mnie nagrody te są potwierdzeniem, że jako samorząd idziemy w dobrym kierunku, a nasza praca dostrzegana w całym kraju. Nagrodę tę dedykuję mieszkańcom, samorządowcom i pracownikom, dzięki którym możemy tworzyć lepszą Gminę – powiedział na gorąco Wacław Ligęza.

Wszyscy laureaci zasługują na wielkie gratulacje. Mamy nadzieję, że wyróżnione przez Kapitułę osoby są doceniane w swoich społecznościach lokalnych, bo z pewnością na to zasługują – podkreślił Radosław Kubaś, lider zespołu ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte.

Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu” jest organizowany przez „Dziennik Gazetę Prawną” przy współpracy merytorycznej firmy Deloitte. Nad prawidłowym przebiegiem wyboru czuwa Kapituła Rankingu złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy „Dziennika Gazety Prawnej”. Kapituła Konkursu opiera swoje decyzje przede wszystkim na danych rzeczywistych, a nie statystycznych. Udział w rankingu może wziąć każda zainteresowana gmina i jest on całkowicie bezpłatny. Główne wartości rankingu to bezstronność i równość szans, dlatego konkurs cieszy się wysoką wiarygodnością i dużym uznaniem wśród samorządów. Tegoroczna edycja konkursu, w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

„Perły Samorządu” to nie tylko ranking, lecz cały projekt, który zdążył już na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych wydarzeń skierowanych do przedstawicieli samorządów, agend rządowych, biznesu, nauki oraz mediów. To dwudniowy kongres, w trakcie którego uczestnicy biorą udział w licznych panelach dyskusyjnych, sympozjach i wykładach. W tym roku uczestnicy rozmawiali miedzy innymi o turystyce i transporcie oraz finansowaniu samorządów, zorganizowane zostały także warsztaty poświęcone nowym przepisom RODO.

Tradycją stało się już, że na zakończenie dwudniowego kongresu organizatorzy przygotowują koncert gwiazdy. Tegoroczną gwiazdą był znany wszystkim, pochodzący z naszych okolic, zespół PECTUS. Po koncercie artyści, którzy nigdy nie zapominają o swoim pochodzeniu i tożsamości zaprosili burmistrza Ligęzę na tzw. backstage, gdzie nawiązała się życzliwa rozmowa i miłe wspomnienia. Burmistrz pogratulował zespołowi sukcesu jaki osiągnęli dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy. Muzycy z kolei przekazali wyrazy uznania w stronę burmistrza za prestiżowe wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie. Bracia Szczepanikowie przekazali także swoje pozdrowienia dla mieszkańców. Na koniec wszyscy zapozwali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.