Kolejna kapliczka w Gminie Bobowa będzie odnowiona

Staraniem Burmistrza Wacława Ligęzy Gmina Bobowa otrzymała dotację w wysokości 10 000 złotych na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki domkowej z 1920 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes, położonej w Stróżnej, działka 530/2, Gmina Bobowa”. Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2020”

Całkowita wartość zadania wynosi 16 801,92 złotych. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Gminy Bobowa.

Obecnie trwają prace renowacyjne i konserwacyjne.