Kolejna akcja oddawania krwi w Bobowej!

            W dniu 23 kwietnia 2017r. członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi  PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej po raz siódmy uczestniczyli w akcji oddawania krwi, która odbyła się w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Krakowie Oddział w Gorlicach zarejestrowali 24 chętnych, spośród których zakwalifikowało się 17 osób. W ten sposób udało się zebrać 7,65 l krwi. Uczestnicy akcji podkreślali potrzebę organizacji wyjazdowych zbiórek. Część z nich przyznało, iż oddają krew wyłącznie przy takich okazjach.

Do Klubu dołączyły 3 osoby umacniając nas w przekonaniu, iż warto propagować ideę honorowego krwiodawstwa oraz pomagać innym, czasem może nawet ratując życie drugiemu człowiekowi.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. Słowa podziękowania kierujemy również  do personelu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Krakowie Oddział w Gorlicach za sprawne i życzliwe przeprowadzenie zbiórki. Pragniemy również podziękować księżom proboszczom za  rozpowszechnianie informacji o terminach zbiórek oraz słowa zachęty kierowane do parafian, by dzielić się tak cennym darem, jakim jest krew.

Kolejna akcja już sierpniu. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy.

Fot. Tomasz Kiełbasa