Karta rowerowa w Stróżnej

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.

Nasi uczniowie systematycznie utrwalali sobie przepisy ruchu drogowego. Zwieńczeniem tych lekcji był dzisiejszy egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 4 i 5, którzy z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, nie mogli tego zrobić na zakończenie klasy 4. Uczniowie którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego, następnie przystąpili do sprawdzianu praktycznego – rowerowego toru przeszkód.

Egzamin teoretyczny przeprowadził p. Krzysztof Płaziński a praktyczny p. Jacek Tarasek przy udziale dzielnicowego asp. Krzysztofa Mirek pod bacznym okiem dyr. szkoły Andrzeja Płazińskiego.

Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i otrzymają swoje pierwsze „prawa jazdy”.