Józef Zięba laureatem Konkursu Pasiek Karpackiego Związku Pszczelarzy

Karpacki Związek Pszczelarzy zorganizował i przeprowadził Konferencję Pszczelarską pt: „Ochrona różnorodności biologicznej, ekologia oraz znaczenie i ochrona owadów zapylających”. Konferencja zgromadziła licznych gości i pszczelarzy, którzy wysłuchali oceny pszczelarstwa na terenie działania Karpackiego Związku Pszczelarzy w sezonie 2018 r., a następnie wykładów: „Pszczoła car. Dobra – rejon hodowli zachowawczej” – mgr Tadeusza Leśniaka oraz „Produkty pszczele w odżywianiu, profilaktyce i leczeniu” – mgr Narcyza Kędziora. W trakcie konferencji rozstrzygnięto Konkurs Pasiek KZP edycji 2018, w którym miejsce na podium zajął Józef  Zięba z Koła Pszczelarzy w Bobowej.