IV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

 1. powrotnego przejęcia Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Sędziszowej,

 2. zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2019 rok,

 3. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok,

 4. uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”,

 5. wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bobowa, a Gminą Łużna w zakresie hurtowej dostawy wody dla Gminy Łużna,

 6. nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Bobowa mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

 7. nieodplatanego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę gminną „Berdechów – Zamczysko”,

 8. nieodplatanego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę gminną „Bobowa – ul. Krótka”,

 9. dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,

 10. przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

 11. uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 261/1, wieś Brzana działka Nr 266, wieś Jankowa działka Nr 90/3 i działka Nr 90/4,wieś Siedliska część działki Nr 405, wieś Wilczyska część działki Nr 378/1.