IV edycja Gminnego Konkursu „Pierwszej pomocy przedmedycznej” dla uczniów szkół podstawowych

Dnia 6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bobowej odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu „Pierwszej pomocy przedmedycznej” dla uczniów szkół podstawowych. Honorowy patronat nad konkursem objął Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, który udostępnił tego dnia karetkę do celów dydaktycznych.

Celem Konkursu było pogłębianie wśród uczniów wiedzy w zakresie pierwszej pomocy oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i  życia, a także postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Ratownicy medyczni Pan Mariusz Łaś i Pan Stanisław Domin opowiadali o swojej pracy, udzielali informacji na temat numerów alarmowych oraz wyposażenia karetki. Najmłodsze dzieci mogły zobaczyć pojazd ratowniczy od wewnątrz. Dla starszych uczniów ratownicy przygotowali prezentację z obsługi AED (urządzenia do resuscytacji).

Równolegle, na świetlicy szkolnej odbywał się Konkurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej”. Każda szkoła w gminie reprezentowana była przez dwóch uczniów. Uczestnicy konkursu najpierw zmierzyli się z testem teoretycznym, a później praktycznym – udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym i odpowiadali na pytania ratowników. Za organizację konkursu odpowiedzialny był Pan Łukasz Kruczek.

Wyniki konkursu

Klasyfikacja indywidualna:

1 miejsce – Aleksandra Śliwa (SP Bobowa)

2 miejsce – Mateusz Śliwa (SP Jankowa)

3 miejsce – Zuzanna Kopka (SP Bobowa)

Klasyfikacja szkół:

1 miejsce – SP Bobowa

2 miejsce – SP Jankowa

3 miejsce – SP Brzana

Dyrektor Szpitala w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz wspierając inicjatywę konkursu i edukacji w zakresie pierwszej pomocy w gminie Bobowa, ma nadzieję, że rozszerzy się ona na wszystkie gminy w powiecie gorlickim. Liczy na pomoc lokalnych samorządów w przeprowadzeniu eliminacji we wszystkich gminach i miastach powiatu gorlickiego. Jest to również okazja, aby promować trudny zawód lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego.