„Iskierki” z Jankowej odnoszą pierwsze sukcesy

Zespół teatralny „Iskierki” działający przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej mimo młodego wieku ma na swoim koncie pierwsze sukcesy. „Iskierki” rozpoczęły działalność w styczniu 2017 roku. Do zespołu należą uczniowie ze starszej grupy wiekowej (klas V – VII). W swojej krótkiej karierze artystycznej zespół zyskał już uznanie profesjonalnego jury.

16 maja 2018 roku „Iskierki” zadebiutowały na powiatowym XXXIII Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Gorlicach, który jest liczącą się w Małopolsce doroczną imprezą prezentującą dorobek dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych. Uczniowie klasy VII zaprezentowali się w inscenizacji pt. „Oskar i pani Róża”, zdobywając III miejsce.

Dwa tygodnie później, 29 maja 2018 roku „Iskierki” wygrały XIX Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. W przeglądzie tym udział wzięły grupy teatralne z terenu całej gminy Bobowa.

Obecnie w „Iskierkach” swoje talenty aktorskie rozwija 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowej. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych umożliwia im dorastanie do roli odbiorcy i miłośnika sztuki teatralnej. Dzięki spotkaniom dzieci rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne, przygotowują się także do publicznego zabierania głosu. Zajęcia oparte są w dużej mierze na zabawie oraz teatralnych grach dramowych i pantomimicznych, stopniowo, a przy okazji niepostrzeżenie, poprawiają dykcję, uczą nazywać oraz wywoływać różnego typu emocje. Kolejnym walorem zajęć jest praca w grupie, umożliwiająca budowanie pozytywnych relacji z uwzględnieniem potrzeb własnych oraz innych członków zespołu. Zespół teatralny „Iskierki” prowadzi nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jankowej – Joanna Rutka.