Innowacja pedagogiczna „Jestem TRENDY”

W trakcie roku szkolnego przeciętny uczeń otrzymuje kilkaset ocen, a nauczyciel wystawia ich kilka tysięcy. Są one najważniejszym miernikiem pracy ucznia. Jeśli tych ocen jest dostatecznie dużo, wystarczy policzyć średnią – otrzymamy prosty, rzetelny, sprawiedliwy i bezstronny wskaźnik. Czy możemy również, na podstawie tych ocen, w jakiś sposób ocenić postępy, jakie czyni uczeń w trakcie roku szkolnego? Czy możemy wyliczyć tzw. TREND?

Pomysł i pierwsze próby pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych. Co miesiąc rozdawałam swoim uczniom tzw. „wypłatę”. Przepisywałem do komputera wszystkie oceny i drukowałem wykresy, na których widać było spadki lub wzrosty średnich. Dzisiaj mamy dziennik elektroniczny, a całość prac związanych z przepisywaniem, obliczaniem, tworzeniem wykresów i drukowaniem realizuje specjalnie napisany program komputerowy „STATYSTYKA OCEN”.

Ujawnienie trendów, to tylko praktyczna strona innowacji pedagogicznej „Jestem TRENDY”. Statystyczna analiza i pokazanie wyników w odpowiedniej formie stwarza dodatkowe możliwości, a w szczególności innowacja stanowi próbę odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jak wykorzystać potencjał tkwiący w takiej masie ocen?
  • Jak wesprzeć wychowawcę w kreowaniu obiektywnych informacji o pracy ucznia?
  • Jak pomóc nauczycielowi w wystawianiu obiektywnych i sprawiedliwych ocen końcowych?
  • W jaki sposób informować uczniów (i rodziców) o postępach w nauce?
  • Co zrobić, aby wychowawca szybciej dostrzegał pojawiające się u uczniów trudności?
  • Jak efektywnie porównywać ze sobą poszczególnych uczniów, całe zespoły klasowe?
  • Jak wspomóc dyrektora podczas oceniania pracy nauczycieli?
  • Jak wytworzyć obiektywną i rzetelną informację o pracy szkoły?
  • Jak przygotować narzędzie badawcze wspomagające pracę szkoły?

Innowacja pedagogiczna „Jestem TRENDY” nie zmienia sposobu organizacji zajęć szkolnych ani treści nauczania. Nie obarcza też wychowawców dodatkowymi obciążeniami prócz podstawowych umiejętności TIK i przygotowania analizy wykresów. Sporządzenie i drukowanie wykresów zajmuje zwykle kilkanaście minut. Rozdanie i opatrzenie stosownym komentarzem może być na przykład elementem lekcji wychowawczej. Wykresy mogą być również bardzo dobrym podsumowaniem semestralnych konferencji.

Wacław Libront

http://www.zso.bobowa.eu/index.php/kolka/cyfrowe-projekty/549-innowacja-pedagogiczna-jestem-trendy