Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach zawiadamia o stwierdzeniu przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików w miejscowości Malcov na terenie powiatu Bardejov na Słowacji Ognisko zlokalizowane jest około 4,5 km od granicy z Polską. Jednocześnie przypomina o obowiązku bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych utrzymujących trzodę chlewną, a także prosi zwrócić uwagę na regularny wywóz śmieci i zabezpieczenie miejsca ich gromadzenia jako potencjalnego źródła zakażenia afrykańskim pomorem świń.