III Powiatowy Konkurs Wokalno-Muzyczny Popularyzujący Twórczość Zespołu „PECTUS”

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej wraz z Komitetem Organizacyjnym serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych wraz z klasami gimnazjalnymi oraz uczniów szkól ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego i powiatów ościennych do wzięcia udziału w konkursie wokalno-muzycznym pod nazwą „Maszeruj do własnej muzyki, odnajdź ją i idź w jej rytm”, który odbędzie się 15 maja 2019 r. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Starosty Gorlickiego.

Przedmiotem konkursu będzie prezentacja utworów muzycznych Zespołu PECTUS przez uczestników. Wręczenie nagród i dyplomów oraz koncert laureatów odbędzie się 16 maja 2019 r. podczas uroczystej gali z udziałem członków zespołu PECTUS. Podczas spotkania przeprowadzony zostanie Quiz wiedzy o zespole “PECTUS”.

Po finałowym występie zespół wręczy specjalną nagrodę za najlepsze wykonanie ich piosenki.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczniów na dołączonej karcie zgłoszenia (zał. nr 1) do dnia 6 maja 2019 roku (poniedziałek) w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej lub faxem (018) 351 40 31.

Regulamin i karta zgłoszenia

 

A tak było rok temu 🙂  Relacja YouTube