I Biesiada z Folklorem Pogórza

W sobotę 21 września 2019 r. muzyka ludowa zawładnęła bobowskim rynkiem.
Inicjatorem przedsięwzięcia był Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej. Podczas „Biesiady z folklorem Pogórza” artyści z zespołów regionalnych zaczarowali gości swoim śpiewem i tańcem, żywiołowością, temperamentem i nastrojem pięknej folklorystycznej muzyki.

Wydarzenie w imieniu Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy inicjatora sobotniej biesiady otworzyła Sekretarz Gminy Bobowa Pani Zdzisława Iwaniec. Sekretarz Gminy powitała wszystkich zebranych mieszkańców na bobowskim rynku, tym samym życząc mile spędzonego czasu przy muzyce pogórza. Biesiadę prowadziła Pani Marta Michalik, która swoim strojem i piękną pogórzańską gwarą wszystkich Bobowian wprowadziła  w niepowtarzalny klimat.

Była to I edycja wydarzenia w której udział wzięło 4 zespoły pogórzańskie:

Zespół „Szabasówka” działający od 2017 roku, w skład którego wchodzą uczestnicy projektu „Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”. Dzięki staraniom Burmistrza Pana Wacława Ligęzy w Bobowej realizowany jest ten projekt o wartości prawie 1,4 mln. zł. z dofinansowaniem aż 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W swojej działalności zespół może pochwalić się bardzo szerokim repertuarem. Zespół ma na swoim koncie bogaty dorobek artystyczny. Większość imprez miejskich, gminnych, czy powiatowych odbywa się z udziałem zespołu. Ostatnim osiągnięciem Zespołu „Szabasówka” było zdobycie II miejsca w XI Powiatowym Konkursie Zespołów Instrumentalnych i Wokalno – instrumentalnych w maju 2019 r.
w  Starym Sączu.

Zespół „Kowalnia” rozpoczął swą działalność 28 stycznia 2000 r. przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Grupa odnosi wiele sukcesów i przywozi liczne nagrody, jest wśród nich wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Grupa prezentuje repertuar pogórzański, jednak odbiega on od pozostałych tańców z regionu Pogórza. Folklor, który prezentuje zespół jest niezwykle żywiołowy i melodyjny.

Regionalny Zespół Taneczny „Spod Pustek”, który powstał w 2004 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej jako kontynuator poprzednich łużniańskich grup folklorystycznych. Zespół jest wielopokoleniowy, tańczą w nim dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Łużnej i okolic. W repertuarze zespół ma tańce i przyśpiewki typowe dla Łużnej, jak również dla całego regionu pogórzańskiego. Kierownikiem artystycznym i organizacyjnym zespołu jest Pani Renata Tarsa.

Regionalny Zespół Folklorystyczny „Pogórzanie”
Początki zespołu sięgają roku 1968, wtedy to pasjonat i miłośnik folkloru – lekarz stomatolog Mieczysław Król, założył kapelę „Pogórzanie” z Jastrzębi.  W jej skład weszli muzykanci (samouki) z okolicznych wsi, grający potańcówki  i wesela. Zespół nagrał 5 płyt CD. Nagrania zespołu prezentowane są na antenie Polskiego Radia, Radia RDN Małopolska. Dwa lata temu zespół Pectus zaprosił ich do nagrania płyty z kolędami oraz koncertów  w Warszawie i Bydgoszczy. Za podtrzymywanie tradycji i propagowanie kultury ludowej zostali nagrodzeni przez; Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Samorząd Województwa Małopolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do swoich sukcesów dopisać mogą kolejne koncerty zagraniczne (Tunezja, Słowacja, Węgry, Anglia). Ważną nagrodą dla zespołu było zdobycie w 1981 r. prestiżowej nagrody Oskara Kolberga, jednak to nie koniec wyróżnień: rok 2014 udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków  Ludowych w Kazimierzu Dolnym nam Wisłą, gdzie żeńska grupa śpiewacza jest laureatem tego festiwalu natomiast męska grupa śpiewacza zdobywa nagrodę główną – Basztę.

Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Bobowej i Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Celem „Biesiady z folklorem Pogórza” była promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Bobowa oraz popularyzacja kultury ludowej jako dziedzictwa narodowego.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019”.