Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bobowej

W dniu 11 listopada 2017r. w Bobowej z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, której przewodniczył Proboszcz Parafii ks. dr Marian Chełmecki. Natomiast nabożeństwu koncelebrowali: ks. Jacek Kupiec oraz ks. Piotr Pośliński.
W wygłoszonej homilii proboszcz parafii podkreślił jak ważną rolę dla całego społeczeństwa odgrywa ziemia na której żyjemy- Ojczyzna jak i ściśle związana z nią wolność.
Oprawę Muzyczną uroczystego nabożeństwa zapewniła Orkiestra Dęta z Siedlisk pod dyrekcją Pana Roberta Motyki.
Po uroczystym nabożeństwie druhowie strażacy, poczty sztandarowe, przedstawiciele władzy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy wyruszyli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Generała Bolesława Wieniawy- Długoszowskiego, by oddać im cześć i hołd. Następnie po zakończonym ceremoniale podniesienia flagi państwowej przybyli goście odśpiewali wspólnie hymn narodowy.

Wiązanki  kwiatów pod pomnikami złożyli: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Paweł Śliwa, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka oraz Radni Powiatu Gorlickiego: Pan Zygmunt Fryczek oraz Pan Adam Urbanek oraz Stowarzyszenie Historyczne 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu pod dowództwem Pana Józefa Gucwa.
Wówczas  uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca oraz Szkoły Podstawowej w Sędziszowej złożyli wiązanki kwiatów oraz znicze na mogiłach poległych żołnierzy podczas I wojny światowej znajdujących się na cmentarzach wojennych w Bobowej oraz w Siedliskach. Następnie Pan Bogdan Kopacz- członek Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach odegrał utwór „Cisza”.

Okolicznościowe spotkanie przy dworze Długoszowskich w Bobowej zakończyło przemówienie Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy w którym włodarz miasta podkreślił jak ważną rolę odgrywa pamięć o wielkich Polakach przed których pomnikiem w tak wyjątkowym dniu zgromadzili się liczni goście. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza wspomniał, że„pomnik powstał w imię wdzięczności, szacunku, uznania za to, że przez całe swoje życie Marszałek Józef Piłsudski oraz Generał Bolesław Wieniawa- Długoszowski troszczyli się o to, żeby Polska była niepodległa.” W swoim przemówieniu włodarz miasta podkreślił, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w związku z przypadającą 150. rocznicą urodzin wielkiego patrioty, symbolu walki o wolną Polskę, który na trwale znalazł miejsce w naszej narodowej historii, po czym zaprosił gości do wspólnego śpiewu pieśni legionowych.

Przedstawiciele władzy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy pod przewodnictwem Orkiestry Dętej udali się do sali widowiskowej „Koronka” w której odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Bobowej z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś.  Przewodniczący powitał przybyłych gości: Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Panie i Panów Radnych, Przedstawicieli Powiatu w osobach: Wicestarostę Powiatu Gorlickiego Pana Pana Jerzego Nalepkę, Radnego Powiatu Gorlickiego Pana Adama Urbanka, Radnego Powiatu Gorlickiego Pana Zygmunta Fryczka, Sekretarz Gminy Panią Zdzisławę Iwaniec, Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Reca w Siedliskach Pana Wiesława Joba wraz  z nauczycielami oraz uczniami, którzy przygotowali część artystyczną, Komendanta Komisariatu Policji Pana Artura Siedlarza, Księży z dekanatu bobowskiego, Panie i Panów Sołtysów, Prezesów, Naczelników, Komendantów i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy oraz gości, po czym złożył podziękowania: druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, Orkiestrze Dętej z Siedlisk pod dyrekcją Pana Roberta Motyki oraz pocztom sztandarowym, po czym wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił znaczenie obchodzonego święta.
Następnie Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król przedstawiła zebranym informacje dotyczące tematyki wystawy zaprezentowanej podczas Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Bobowej:
„Rok 2017 ogłoszony został Rokiem Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji prezentujemy wystawę nawiązującą do Komendanta – Legionów Polskich. Pan Burmistrz zdecydował o zakupie 15 archiwalnych fotografii przedstawiających sceny z życia legionistów, które są wyeksponowane w antyramach.Wystawa „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich ” oparta jest na tekstach poetyckich stworzonych w okopach oraz wspomnień piłsudczyków. W utworach tych znajdujemy nadzieje związane z wyzwoleniem Polski, ale i dopadające żołnierzy zwątpienie. Poetycka gloryfikacja   Ojczyzny staje obok prozy koszarowego życia zniechęcającego niedostatkami. Motywacja do walki miesza się z żalem za utraconą młodością z jej radosnymi przywilejami. W poezji i prozie legionistów czytamy o bliskości śmierci, z którą żołnierze radzili sobie na różne sposoby – przypominaniem sensu poświęcenia, albo ucieczką w drwinę, żart. Zachęcam do oglądania wystawy, która posłuży również uczniom dla celów edukacyjnych.”

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:  Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka oraz Radny Powiatu Gorlickiego Pan Zygmunt Fryczek.
Wydarzenie zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach.