Gmina Bobowa z dofinansowaniem na modernizację Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt” ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 zł, dofinansowanie
w wysokości 240 000,00 zł.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

  1. Wykonanie placu postojowego (w tym dla niepełnosprawnych) i wymiana części zniszczonego ogrodzenia przy Domu Kultury w Brzanie.
  2. Utwardzenie placu przed sceną amfiteatru i modernizacja estrady amfiteatru przy Domu Kultury w Wilczyskach.
  3. Modernizacja Domu Kultury w Stróżnej.
  4. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Domu Kultury w Stróżnej.
  5. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Domu Kultury w Sędziszowej.
  6. Zakup, dostawa i montaż rolet okiennych do Domu Kultury w Sędziszowej.
  7. Zakup, dostawa i montaż systemów alarmowych do 5 Domów Kultury – Brzana, Wilczyska, Stróżna, Sędziszowa, Siedliska.
  8. Zakup, dostawa i montaż monitoringu do DK w Sędziszowej.
  9. Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora do Domu Kultury w Sędziszowej.

            Prace zostaną wykonane do końca 2021 roku i zostaną nimi objęte wszystkie Domy Kultury na terenie Gminy Bobowa.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”