Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na rozwój bazy kulturalnej

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 210 tys. zł na realizację zadania pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura domów kultury.

W ramach projektu przewiduje się zakup projektora wraz z ekranem elektrycznym i osprzętem do Domów Kultury w Wilczyskach i Jankowej oraz 2 telewizorów wraz ze sprzętem DVD dla Domów Kultury w Wilczyskach i Siedliskach. Dodatkowo dla Domu Kultury w Wilczyskach zostaną zakupione rolety. Ponadto w celu zapewnienia komfortu prowadzonych zajęć i imprez kulturalnych planuje się zakup 3 kompletów klimatyzatorów do sali widowiskowej „Koronka” oraz sal występowych w Domach Kultury w Jankowej i Wilczyskach.

W ramach zadania przewidziany jest również zakup podestów scenicznych, które służyć będą przy organizacji imprez plenerowych jak i wydarzeń kulturalnych organizowanych wewnątrz tych obiektów, które nie są wyposażone w scenę. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas organizacji imprez plenerowych w ramach zadania zaplanowano zakup barierek ochronnych. Aby usprawnić organizację wydarzeń kulturalnych w różnych miejscach zaplanowano zakup samochodu osobowo – dostawczego. Samochód będzie wykorzystywany na potrzeby przewozu członków lokalnych zespołów celem umożliwienia im udziału w wydarzeniach regionalnych tj. festiwale, przeglądy, spektakle itp. Samochód służyć będzie również do przewożenia materiałów na potrzeby organizacji wystaw promujących dziedzictwo lokalne, materiałów promocyjnych, elementów scenografii, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.

Realizacja zadania ma na celu stworzenie optymalnych warunków dla działalności w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury na terenie Gminy Bobowa.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”