„Eksperymenty artystyczne” realizowane podczas „Kreatywnych Ferii z pasją”

W dniu 6 lutego 2017r. w sali widowiskowej „Koronka” uczestnicy „Kreatywnych Ferii z pasją” brali udział w realizowanych przez pracowników Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa warsztatach plastycznych. „Eksperymenty artystyczne” miały na celu rozbudzenie wyobraźni dzieci, które mogły wyrazić własne emocje za pomocą nowej techniki plastycznej. Techniką tą była kalkografia oparta na tworzeniu druków i odbitek. Tworzenie dzieł za pomocą nietypowej metody grafiki warsztatowej pozwoliło dzieciom zapoznać się z nowymi pojęciami tj.: faktura, forma, kompozycja, czy światłocień. Warsztaty plastyczne prowadziła Żaneta Framęga- Animator, plastyk Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
Po twórczych zabawach Pani Celina Job- Starszy instruktor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zorganizowała dla najmłodszych grę w „Państwa-Miasta”- dzieci rywalizując w grupach przypominały sobie informacje dotyczące słów z różnorodnych dziedzin życia. Godne naśladowania współzawodnictwo i prawidłowe odpowiedzi zostały nagrodzone słodką niespodzianką.