Dzień Ochrony Środowiska w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej akademia poświęcona sprawom ekologii i ochrony środowiska. Na akademii zgromadziła się cała społeczność szkolna ubrana „na zielono”, aby zaakcentować ekologiczne święto. Gościem specjalnym była Pani Barbara Falisz – pracownik Urzędu Miejskiego w Bobowej, inspektor do spraw ochrony środowiska, która wspomniała o proekologicznych inwestycjach gminy.

Uczniowie klasy 4a  pod kierunkiem Pani Magdaleny Bogusz przygotowali na tę okoliczność zabawną część artystyczną. Zaprezentowali skecz „Jak na Śląsku energię oszczędzano?” z Bercikiem i Andzią w rolach głównych, porady „Jak Ty możesz chronić środowisko?”, a na koniec wesołą ekologiczną piosenkę.

Podczas akademii dokonano podsumowania szkolnej akcji ”Zbieramy butelki plastikowe i zakrętki – dbamy o środowisko, w którym się wychowujemy i mieszkamy – pomagamy potrzebującym”. W roku szkolnym 2016/17 w akcji wzięło udział 208 uczniów. Zebrali oni łącznie 278 868 zakrętek i 47 381 butelek plastikowych, co daje razem 326 249 sztuk surowców wtórnych.

Uczniom najbardziej zaangażowanym wręczono drobne nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Bobowej i Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Bobowej, natomiast wszyscy uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody i dyplomy wręczali dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek i z-ca dyrektora Pani Danuta Tarasek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, zarówno uczniom za zbiórki surowców wtórnych jak i nauczycielom za skrupulatną ich dokumentację. Dziękujemy również firmie BUDIMET w Bobowej za darmowy transport tychże surowców do skupu. Za środki pozyskane ze sprzedaży butelek Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zakupi krzewy płożące na zagospodarowanie skarpy nowo wybudowanego ogrodzenia od strony sali gimnastycznej.

Najważniejszy nie jest tutaj jednak zysk finansowy, lecz budowanie świadomości proekologicznej u dzieci i młodzieży. Cieszy nas fakt, iż odpady te nie trafiły do naszych pieców czy na wysypiska śmieci, lecz zostaną powtórnie przetworzone nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Zakrętki zbieraliśmy, aby pomóc zakupić wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego chłopca Rafała Babicza. Rafał i jego rodzice, którzy sukcesywnie odbierali zebrane zakrętki dziękują za okazaną im pomoc.

Na akademii dokonano też wręczenia dyplomów i nagród laureatom i wyróżnionym w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym „Jak dbamy o naszą planetę?”.

Całą uroczystość przygotowały nauczycielki przyrody Pani Magdalena Bogusz i Pani Anna Marczyk.