Dyrektor NZOZ BOMED oraz kierownik ds. administracyjno – pielęgniarskich zostały zaszczepione przeciwko COVID-19

Dyrektor NZOZ BOMED lek.med. Lucyna Broniek oraz kierownik ds. administracyjno – pielęgniarskich mgr piel. Aleksandra Kiełbasa w dniu wczorajszym zostały zaszczepione przeciwko COVID-19, zapoczątkowując tym samym szczepienia w swojej Placówce. Obie Panie chcą swoim przykładem zachęcić społeczność lokalną do zgłaszania się na szczepienia przeciw COVID-19, które w naszej gminie realizowane będą w Przychodni BOMED i Przychodni LANGMED w Bobowej.