Dyrektor mgr Andrzej Płaziński przybliża prawdy moralne dzieciom w Szkole Podstawowej w Stróżnej

Dnia 29 września br. W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego  Czytania w Szkole Podstawowej w Stróżnej odbyło się spotkanie czytelnicze, któremu przewodniczył sam dyrektor szkoły mgr Andrzej Płaziński.

       Nasz prelegent już 26 lat kieruje Szkołą Podstawową w Stróżnej, w której jest cenionym i doświadczonym nauczycielem. Zawsze troszczy się, aby dzieci uczyły się w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Pan dyrektor wybrał dla wszystkich uczniów mniej znane Baśnie braci Grimm, które również nie tracą na aktualności. Jak sam podkreślił baśnie należą do utworów, które zawierają  uniwersalne przesłania skierowane do dziecka, nastolatka i dorosłego człowieka. Pokazują, że zawsze miłość, dobroć czy uczciwość zwyciężają. „Baśnie zawsze są wśród nas”, ponieważ w każdym wieku możemy z nich czerpać mądrość.

Utwory zaprezentowane w czasie czytania wyróżniały się nawiązaniem do zasad moralnych, które powinny być respektowane przez każdego człowieka. Do najważniejszych wartości, które powinny być realizowane w życiu  należą m.in: miłość, dobroć, mądrość, szczerość, uczciwość, życzliwość, pracowitość, hojność, troskliwość, współczucie, umiejętność zachowania umiaru, tolerancja, szacunek oraz wyrozumiałość dla osób starszych.

Zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie z uwagą przysłuchiwali się czytanym baśniom, a ich wypowiedzi, refleksje po wysłuchaniu wskazywały, że zrozumiały ich przesłania. W dobie komputeryzacji a przede wszystkim wszechogarniającego Internetu takie głośne czytania  mają same korzyści, m.in. służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, rozbudzaniu wyobraźni, wzbogacaniu słownictwa czy poznawaniu  piękna ojczystego języka.