Dożynki Gminne w Wilczyskach

Uroczystości dożynkowe odbyły się 17 sierpnia br. w Wilczyskach i rozpoczęły się Mszą świętą dziękczynną, którą odprawił nowy proboszcz parafii Wilczyska ksiądz Sławomir Gulik.        

Na pięknie przystrojonych wozach przyjechały grupy obrzędowe z wszystkich sołectw gminy Bobowa. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przemieścił się na plac przy szkole podstawowej. Głos zabrał i powitał gości oraz wszystkich uczestników uroczystości Burmistrz Wacław Ligęza. Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie wieńców dożynkowych i bochenków chleba.

Sołectwo Wilczyska wręczyło wieniec i chleb państwu Stanisławie i Stanisławowi Semla. Od mieszkańców Stróżnej chleb i wieniec przyjęli państwo Lidia i Wacław Ligęza. Chleb otrzymał także Mirosław Wędrychowicz – starosta Gorlic. Mieszkańcy Siedlisk swoim wieńcem uhonorowali państwa Jadwigę i Tadeusza Rafa, natomiast chleb ofiarowali pani Zdzisławie Iwaniec. Jankowa wieniec i chleb wręczyła państwu Krystynie i Władysławowi Semla, drugi chleb złożyła na ręce księdza Piotra Poślińskiego. Od mieszkańców Sędziszowej wieniec i chleb otrzymali państwo Dorota i Andrzej Lisik, natomiast drugi chleb ofiarowali państwu Lidii i Wacławowi Ligęza. Połączone reprezentacje sołectw Bobowej i Berdechowa swoje symbole dożynkowe w całości wręczyli państwu Grażynie i Jerzemu Kurzawa. Kończąca ceremoniał dożynkowy Brzana przekazała symbole rolniczego trudu państwu Marii i Janowi Juruś.

Na scenie wystąpiły wszystkie sołectwa reprezentowane przez grupy wieńcowe, które  przyjechały z własnymi kapelami. Prezentacja każdej z grup została uhonorowana gromkimi brawami.

Zachwyt wzbudziły przepięknie wykonane wieńce dożynkowe. W XII Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowegow kategorii wieniec tradycyjny zwyciężyła grupa dożynkowa z Jankowej, natomiast w kategorii wieniec o tematyce religijnej przyznano dwa równorzędne I miejsca dla sołectwa Brzana oraz sołectw Bobowa i Berdechów, a także dwa równorzędne II miejsca dla Sędziszowej i Siedlisk.
W kategorii wieniec współczesny I miejsce przyznano wieńcowi zaprezentowanemu przez Stróżną, a II sołectwu Wilczyska.

Uczestnicy wspaniale bawili się przy akompaniamencie zespołu Jaguar.

Organizatorami dożynek byli: Burmistrz i Rada Miejska Bobowej, Rada Sołecka wsi Wilczyska, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Szkolno – Przedszkolny i Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczyskach.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *