Dni Bobowej z Kulturą Żydowską SZALOM – 2020

W niedzielę 4 października 2020 roku na bobowskim rynku odbyły się po raz kolejny Dni Bobowej z Kulturą Żydowską SZALOM”.
Kultura żydowska jest częścią historii Bobowej. Żydzi przybyli tu w 1732 roku, sprowadził ich Michał Jaworski, ówczesny właściciel miasta, aby podźwignąć z upadku handel. Trzy dekady później w Bobowej mieszkały już 44 żydowskie rodziny. Przez wiele lat stanowili niemal połowę mieszkańców miasta, a miejscowość była jednym z największych ośrodków chasydyzmu. Dynastia miejscowych cadyków, zapoczątkowana przez Szlomo Halberstama istnieje do dziś i ma licznych zwolenników m.in. w Nowym Jorku i Londynie.

Dni Bobowej z Kulturą Żydowską to ciekawe wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez kulturalnych w gminie Bobowa. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza ze sceny powitał przybyłych gości: Radną Województwa Małopolskiego Panią Martę Mordarską, Starostę Powiatu Gorlickiego Panią Marię Gubała, Radnego Powiatu Gorlickiego Pana Adama Urbanka, Kierownika ogniwa ds. Prewencji Komisariatu Policji w Bobowej asp. sztab. Władysława Piecucha, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bobowej Panią Małgorzatę Molendowicz oraz radnych gminy Bobowa, Proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Mariana Chełmeckiego, oraz wikariusza ks. Jarosława Kokoszkę, Prezes Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Krakowie Panią Annę Grygiel-Huryn, historyka dr Łukasza Połomskiego, Prezesa Stowarzyszenia Gryf Pana Lucjana Brońka, bobowskiego kolekcjonera Pana Józefa Gucwę, sołtysów, dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji, oraz mieszkańców Gminy Bobowa.

Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas na najważniejszy moment uroczystości tj. otwarcie nowo powstałego małego muzeum żydowskiego „Dom Landaua” – stworzonego przez bobowianina, kolekcjonera i pasjonata historii bobowskich żydów Pana Józefa Gucwę. Po przecięciu wstęgi nastąpiło przytwierdzenie na futrynie drzwi „Mezuzy”, w środku której znajduje się zwój pergaminowy z fragmentem Tory. Czynności tej dokonał Pan Józef Gucwa oraz Pani Anna Grygiel-Huryn.

Podczas tegorocznych Dni Bobowej z Kulturą Żydowską zgromadzeni goście mieli możliwość posłuchać na żywo muzyki klezmerskiej oraz spróbować tradycyjnej żydowskiej potrawy. Program kulinarno – muzyczny o tematyce żydowskiej „Gdybym był bogaty” odbywał się z udziałem zespołu klezmerskiego „SCHOLEM”. Pokaz podzielony był na dwie części, które odbywały się równocześnie. Podczas gdy na scenie odbywał się koncert z tradycyjnymi piosenkami żydowskimi w języku jidysz, obok sceny Pani Joanna Studnicka uczestniczka telewizyjnych programów „Master Chef” i „Ugotowani” przyrządzała tradycyjny specjał kuchni żydowskiej – czulent, który później mieli okazję skosztować wszyscy uczestnicy imprezy.

W trakcie trwania imprezy w godzinach od 12.00 do 17.00 była możliwość zwiedzania Synagogi.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobowej, Stowarzyszenie GRYF, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
Konferansjerem tegorocznych Dni Bobowej z Kulturą Żydowską był Pan Janusz Michalik.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ REGIONALNĄ TELEWIZJĘ GORLICKĄ