Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM 2018- Relacja

W dniu 24 czerwca 2018 roku w Bobowej odbyło się wydarzenie pod nazwą „Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM”. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobowej, Stowarzyszenie Gryf oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Wydarzenie to zostało zorganizowane już po raz szósty. Podczas tegorocznej edycji  imprezy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji wygłoszonej przez Panią Barbarę Kowalską. Tematyka wystąpienia dotyczyła: „udziału Żydów Bobowskich w walce o Niepodległość Polski”. Po prelekcji zgromadzeni goście uczestniczyli w koncercie muzyki klezmerskiej wykonanej przez artystów zespołu „Chmielnikers”. Ponadto w trakcie wydarzenia zebrani mogli obejrzeć wystawę poświęconą Żydom Bobowskim.