Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM 2017- Relacja

W dniach 24-25 czerwca 2017r. w Bobowej odbyły się Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobowej, Stowarzyszenie Gryf, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Stowarzyszenie Prawy Brzeg z Krakowa.

Wydarzenie to zostało zorganizowane już po raz piąty. Tegoroczne spotkanie z kulturą sięgającą starożytnych dziejów Palestyny tworzyły dwie artystyczne atrakcje: koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu Zespołu Sholem z Krakowa oraz spektakl „Piosenka o Złotej Krainie” zaprezentowany przez aktorów i muzyków Teatru Drugi Brzeg z Krakowa.

Dnia 24 czerwca 2017r. wydarzenie rozpoczęła p.o Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, która powitała zebranych gości oraz zaprezentowała tematykę dotyczącą „Dni Bobowej  z kulturą  żydowską SZALOM” po czym oddała głos Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie. Burmistrz Bobowej powitał gości: Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pana Grzegorza Bracha, Senatora Pana Stanisława Koguta, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Stanisława Tabisia, Prezesa Stowarzyszenia Gryf Pana Lucjana Brońka, p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Panią Beatę Król, Sekretarz Gminy Panią Zdzisławę Iwaniec, radnych, dyrektorów szkół, zabranych mieszkańców miasta, gości, media oraz oficjalnie rozpoczął „Dni Bobowej  z kulturą  żydowską SZALOM”.

Następnie na scenie pojawiła się p.o Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, która zaprezentowała charakterystykę dotyczącą gwiazdy pierwszego wieczoru- Zespołu Sholem, który zaprezentował własne aranżacje tradycyjnych, klezmerskich pieśni żydowskich. Podczas muzycznego wieczoru goście mogli degustować tradycyjne potrawy żydowskie tj: ciasto marchwiowe, bułeczki żydowskie, czy ciasto z gęsiną.
Dnia 25 czerwca 2017r. wydarzenie rozpoczęła p.o Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, która powitała zebranych gości oraz przedstawiła Teatr Drugi Brzeg z Krakowa, który wystąpił na scenie. Spektakl pod tytułem: „Piosenka o Złotej Krainie”  opowiadał o dziejach młodego Żyda- wiecznego tułacza. Reżyserem sztuki był Pan Andrzej Róg, który zaprezentował spektakl wraz  z aktorami, którzy na co dzień prezentują swoją twórczość na krakowskim Podgórzu oraz na scenach teatrów krakowskich, jako twórcy kultury wychodzą z założenia, które mówi: „Aby dokonać czegokolwiek w przestrzeni społeczno-kulturowej należy działać tak, by uświadomić społeczności lokalnej istotę niezwykle ważnych potrzeb kulturalnych”.

Tuż przed całym wydarzeniem w dniach 23-25 czerwca 2017 r. Synagogę w Bobowej odwiedziło kilkudziesięciu pielgrzymi z Nowego Jorku, Londynu, Belgi oraz Izraela. Ich wizyta była związana z obchodami Szabatu. W niedzielę 25 czerwca Żydzi odchodzili rocznicę śmierci Cadyka Chaima Halberstama. W trakcie wizyty pielgrzymów w Bobowej Burmistrz Wacław Ligęza spotkał się z Cadykiem z Nowego Jorku.