Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Pamiętaj o złożeniu deklaracji

Już 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w naszym kraju. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Aby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć -> złóż deklarację <- wypełnić ją i wysłać.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli nasz dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni. Jeśli nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego, to deklarację możesz złożyć w Urzędzie Miejskim w Bobowej pokój nr 19.

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowej?

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.

Jak złożyć deklarację przez internet?

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<-

wypełnij ją i wyślij.

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez Internet?

Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego

www.zone.gunb.gov.pl