Burmistrz mgr inż. Wacław Ligęza czyta dzieciom w SP w Stróżnej i opowiada o pracy nauczyciela i funkcji urzędnika samorządowego

19 czerwca 2018 r. honorowym, gościem spotkania czytelniczego podsumowującego projekt „Poznajemy zawody” był Włodarz Gminy Bobowa Pan mgr inż. Wacław Ligęza. Pan dyrektor mgr Andrzej Płaziński witając Jego osobę dodał, że Pan Burmistrz przez 11 lat pracował w zawodzie nauczyciela, najpierw w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ciężkowicach i w SP w Stróżnej, gdzie uczył biologii  i chemii. Natomiast od 16 lat sprawuje funkcję Burmistrza Bobowej. Pan dyrektor wspomniał też, iż Burmistrz Bobowej został wyróżniony po raz kolejny w Ogólnopolskim Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „PERŁY SAMORZĄDU”. Trzeci raz z rzędu znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych burmistrzów w Polsce.  Nasz ceniony gość wybrał do czytania baśń perską  pt. „ Słowik i róża” ze zbioru „Dar rzeki Fly” M.Kruger W interpretacji słownej, którą zaprezentował można było dostrzec bliski związek między treścią baśni a sprawowanym przez Niego urzędem. Główna bohaterka baśni Róża podobnie jak Pan Burmistrz zawsze była dobra i serdeczna dla poddanych. Żyła ich troskami i starała się, aby ich życie było lżejsze, spokojniejsze i bardziej dostatnie. Nasz prelegent bardzo interesująco opowiadał o swojej pracy. Podkreślił, że zostało wykonane wiele zadań, także dzięki pozyskiwaniu środków unijnych, bo z samego budżetu gminy nie byłoby to realne, m.in. remonty szkół, dróg, budowa kanalizacji, nowych boisk sportowych, placów zabaw i chodników. Na pewno największym sukcesem jest to, że udało się przez te kilka kadencji wspólnie z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami wypracować wiele projektów, które służą mieszkańcom. Nasz zacny gość wyczerpująco odpowiadał na pytania uczniów. Zaznaczył, że rola nauczyciela jest bardzo znacząca, także przy wyborze zawodu, wiele zależy od tego jak nauczyciel, wychowawca ukierunkuje  ucznia. Dobry nauczyciel przekazuje wiedzę i wartości ważne w życiu, swój talent rozwija po to, żeby rozwijać talenty w innych. Ważna jest też osobowość- miłe, przyjazne, cierpliwe podejście do ucznia. Na pewno ocenianie kogoś należy do bardzo trudnych spraw, nigdy nie ma się pewności, czy ta ocena jest sprawiedliwa. Nauczyciel służy swoim uczniom, jest przewodnikiem, który pokazuje jak korzystać z wiedzy, to druga po rodzicach osoba, która ma istotny wpływ na kształtowanie młodych ludzi. Funkcja Burmistrza jest inna, ponieważ współpracując z organizacjami bierze odpowiedzialność za podjęte decyzje. Trudno porównać prace nauczyciela i urzędnika samorządowego. Obie są trudne, ale czas pracy Burmistrza nienormowany, tempo niesamowite, trzeba być dyspozycyjnym cały czas. W zawodzie nauczyciela można czuć się spokojniejszym, ale satysfakcję można czerpać z obydwu prac. Podsumowując Pan Burmistrz zaznaczył, że jest to praca trudna, ale podjął się tej funkcji, ponieważ „ chciał tworzyć wspólne dobro  całej gminy”. Zawodów mamy bardzo dużo, ale organizatorzy nie przypadkowo wybrali na podsumowanie projektu zawód nauczyciela, ponieważ w szkole się wszystko zaczyna. To tutaj właśnie zdobywamy nowe doświadczenia, poszerzamy wiedzę, tu budzą się nasze zainteresowania, pomysł na życie, a nauczyciel wskazuje, podpowiada, w którym kierunku najlepiej iść. Gdyby nie było szkoły, nie byłoby nauczyciela, lekarza, ratownika medycznego, sprzedawcy, policjanta, strażaka i innych zawodów.