Burmistrz Bobowej wręczył nagrody uczniom wyróżnionym w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł 2021”

Dnia 9 listopada 2021 r. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza wręczył nagrody i dyplomy uczniom szkół podstawowych z Gminy Bobowa – wyróżnionym w konkursie  literacko-plastycznym „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Nagrody otrzymali:

Laura Łatka – Przedszkole w Wilczyskach  – książka „Wincenty i Kołtun”

Barbara Jurek  SP Bobowa – książka „Troska”

Milena Wszołek SP Bobowa – książka „Tomasz Niefart”

Karolina Kowalska SP Wilczyska – książka „Troska”

Oliwia Ladrańska SP Wilczyska – książka „Troska”

Adrian Szambelan  SP Bobowa  –  książka „Troska”

Michał Kuk  SP  Bobowa    –   książka „Tomasz Niefart”

Maria Sarkowicz  SP  Brzana  –  książka „Tomasz Niefart”

Anna Maciaszek  SP  Brzana  książka „Troska”

Franciszek Bogusz  SP Jankowa   –   książka „Tomasz Niefart”

Oliwier Myśliwiec SP Jankowa   –  Książka „Dobre Miastko”

Od organizatorów kampanii Gmina Bobowa otrzymała certyfikat  z  podziękowaniem  za uczestnictwo i zaangażowanie w realizację ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”  edycja 2021 pod hasłem „ W poszukiwaniu szczęścia”

Burmistrz złożył gratulacje laureatom, życząc wielu kolejnych sukcesów oraz dobrych wyników w nauce. Podziękował za zaangażowanie uczniom, opiekunom  Dyrektorom szkół oraz Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – gminnemu koordynatorowi kampanii.