Burmistrz Bobowej na uroczystości odsłonięcia pomnika generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

W czwartek 30 czerwca 2022 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. W uroczystości udział wziął burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny przez biskupa Roberta Chrząszcza w Klasztorze Karmelitów Bosych. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz na cmentarz Rakowicki, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, która rozpoczęła się od podniesienia flagi na maszt oraz odśpiewania hymnu państwowego. Kolejnym punktem był najważniejszy moment tego dnia, czyli odsłonięcie pomnika generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

W wystąpieniach głos zabrali: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr n. przyr. Wojciech Giermaziak. Jak podkreślali mówcy,  pamięć o generale powinna być zachowana, a jego pomnik jest doskonałym miejscem do tego, aby każdy mógł przyjść i oddać hołd generałowi, a w szczególności najmłodsze pokolenia dopiero poznające historię naszej ojczyzny.

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter – udział w niej wzięła  kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, która oddała także salwę honorową. Odczytany został również apel pamięci, a delegacje złożyły kwiaty przy grobie generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, który znajduje się tuż obok odsłoniętego pomnika. Okolicznościowy wieniec od mieszkańców miasta i gminy Bobowa złożył burmistrz Wacław Ligęza.

Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski wychowywał się i dorastał w Bobowej. Był najwierniejszym adiutantem, jak i przyjacielem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W historii zapisał się jako wielki patriota. Był człowiekiem wielu talentów – lekarzem, poetą, dziennikarzem, biegle władał kilkoma językami. Pomnik, który został odsłonięty, jest uhonorowaniem oraz oddaniem czci pamięci generała, zasłużonego dla historii naszej ojczyzny.