Burmistrz Bobowej dziękuje za udział i głosy w wyborach

Składam serdeczne podziękowania Mieszkańcom Gminy Bobowa za udział w wyborach samorządowych, a szczególnie tym, którzy oddali na mnie swój głos. Wysokie poparcie jakie uzyskałem jest wyrazem akceptacji dotychczasowych moich działań na rzecz rozwoju gminy i poprawy warunków życia mieszkańców. Deklaruję dalszą rzetelną  pracę i  osobiste zaangażowanie w rozwój naszej małej ojczyzny.

Składam gratulacje nowo wybranym Radnym Rady Miejskiej, licząc na  dobrą  współpracę w kadencji 2018-2023.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz
Wacław Ligęza