Bobowskie Spotkania z Literaturą- Zaproszenie

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w ramach programu Partnerstwo dla książki realizuje projekt pn. „Bobowskie spotkania z literaturą”. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu spotkań, wystaw i prelekcji skierowanych do szerokiego grona odbiorców- lokalnego społeczeństwa oraz gości. Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa chce zachęcić społeczność do wspólnych spotkań, odwiedzin biblioteki oraz korzystania z jej zbiorów osoby, które dotychczas tego nie robiły, by w ten sposób umożliwić czytelnikom (dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, seniorom) realizację spotkań z ulubionymi pisarzami, by mogli wraz z nimi podyskutować o literaturze. W ramach projektu zostanie zrealizowany także konkurs plastyczno- literacki dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo, dla najmłodszych planowane jest spotkanie o charakterze literacko-muzycznym mające na celu rozbudzenie zainteresowania książką. Instytucja chce, by osoby dorosłe oraz seniorzy, którzy odwiedzają bibliotekę, dzięki wspólnemu spotkaniu mieli możliwość realizacji swych literackich pasji dzięki bezpośredniemu kontaktowi z literaturą i jej autorami.