Bobowskie Spotkania z Literaturą- Dzień III

Biblioteka Publiczna w Bobowej realizuje projekt pod nazwą „Bobowskie spotkania z literaturą”.

W ramach projektu dnia 9 października 2018 odbyło się kolejne wydarzenie związane z realizacją zadania, podczas którego zorganizowano spotkanie autorskie z Panią Joanną M. Chmielewską. Wydarzenie zakończyło się prelekcją skierowaną do zgromadzonej młodzieży.