„BOBOWA KOLĘDOWA” – Przedstawienie Bobowskiej Szkoły Tradycji „Szabasówka”

W niedzielę 27 stycznia 2019r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej, odbyło się przedstawienie pt.: „BOBOWA KOLĘDOWA” zorganizowane przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz uczestników projektu Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”.

Wydarzenie rozpoczęła Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król która przywitała zaproszonych gości w osobie: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Radny Powiatu Gorlickiego Pan Adam Urbanek, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki, Radni, Sołtysi, a także licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Bobowa.

W przedstawieniu udział wzięło ponad 50 osób w tym dzieci, młodzież i dorośli, wszyscy są uczestnikami projektu Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”, Reżyserkami niedzielnego widowiska była Pani Marta Michalik i Pani Małgorzata Molendowicz.

Podczas wydarzenia Kapela „Szabasówki” oraz Grupa Wokalna z „Szabasówki” wykonały tradycyjne pieśni, kolędy i pastorałki o charakterze ludowym, natomiast reszta uczestników projektu współtworzyła spektakl pt.: „BOBOWA KOLĘDOWA” który zawiera opis zwyczajów kolędniczych na naszym terenie.

Warto nadmienić, iż 13 listopada 2017r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu dzięki staraniom Włodarza naszego Miasta Pana Wacława Ligęzy została podpisana umowa na dofinansowanie 2 -letniego projektu Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”. W ramach realizacji tego projektu osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym biorą udział w warsztatach instrumentalnych, tanecznych, wokalnych czy rękodzieła ludowego. Centrum Kultury w Bobowej zyskało też nowe instrumenty muzyczne, a wśród nich: fortepian, basy, skrzypce, lirę korbową, klarnety, trąbki, akordeony, flety i saksofony itp. Do dyspozycji uczestników zajęć nowe stroje regionalne Pogórzan, a wydarzenia kulturalne obsługiwane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu (w tym kamer i telebimu).

Na zakończenie wydarzenia Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza podziękował uczestnikom spektaklu za wspaniały występ, zaangażowanie i kultywowanie tradycji przodków.