Apel Pamięci w 75. rocznicę likwidacji getta- Relacja

W dniu 14 lipca 2017r. na bobowskim cmentarzu żydowskim władze miasta: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, Przedstawiciele Rady Miejskiej w Bobowej, p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Pani Beata Król, Etnograf Pan Adam Bartosz, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki, mieszkańcy gminy Bobowa oddali hołd pomordowanym Żydom oraz uczcili ich pamięć z okazji 75. rocznicy likwidacji bobowskiego getta.

Wydarzenie to odbyło się po raz pierwszy od okresu dramatycznych wydarzeń wojny na bobowskim kirkucie- miejscu pochówku społeczności żydowskiej.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Pani Barbary Kowalskiej, która zaprezentowała zebranym historię dotyczącą społeczeństwa żydowskiego zamieszkującego Bobową oraz wydarzeń z roku 1942.

Następnie głos oddano Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie, który powitał zebranych  gości oraz podkreślił w swej wypowiedzi, iż Bobowa jak i okoliczne miejscowości pamiętają o społeczeństwie żydowskim- jego kulturze, dziejach i losie. Po przemówieniu Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki odmówił modlitwę wraz z zebranymi , którą poprzedziło odczytanie psalmu 44.

Po modlitwie  Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś złożyli kwiaty oraz znicz przy pomniku znajdującym się na zbiorowej mogile upamiętniającej społeczność żydowską.

Wydarzenie zakończył uroczysty apel ku czci poległych braci społeczności żydowskiej, który pozwolił we wspólnej modlitwie i ciszy przywołać ich pamięć.