Akcja ,,Jak nie czytam, jak czytam” w SP Brzana

,,Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych (…) Jim Trelease

Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Brzanie 8 czerwca przystąpiła do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu w jednym momencie: ,, Jak nie czytam, jak czytam ”. Celem akcji jest promocja czytelnictwa nie tylko wśród uczniów, ale w całym społeczeństwie.

Motywem przewodnim niecodziennego wydarzenia czytelniczego w naszej szkole stała się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym każda klasa przygotowała plakat z zaakcentowaniem tematyki patriotycznej. Prace uczniowskie zaprezentowano na specjalnej wystawce. Punktualnie o godzinie 10 rozpoczął się happening na szkolnym boisku. Uczniowie w większości ubrani w kolorach barw narodowych utworzyli serce obok napisu ,,CZYTAM”, wykonanego również przez uczniów z otwartych książek. Kulminacyjnym punktem imprezy było głośne czytanie fr. ,, Kamieni na szaniec ” przez dyrektora szkoły Pana Andrzeja Skórskiego, a potem jednoczesne czytanie uczestników akcji.