Absolutorium dla Burmistrza Bobowej

Podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Bobowej odbytej w dniu 5 czerwca 2014r.  radni gminy Bobowa po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2013 oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium jednomyślnie udzielili Burmistrzowi  absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Rada dokonując analizy wykonania budżetu gminy za 2013 rok stwierdziła, że odpowiedzialny za jego realizację Burmistrz z należytą starannością wykonał  uchwalony przez Radę plan wydatków i dochodów budżetowych. Ponadto zwrócono uwagę na dotychczasową pracę i skuteczne zabieganie o środki spoza budżetu gminy, dzięki czemu zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał bukiet kwiatów i gorące brawa od osób zebranych w sali obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *