5 – lecie Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej

13 czerwca 2019 r. z tarasu Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej rozbrzmiała Fanfara Georga Friedricha Haendla, która otworzyła Jubileusz 5 – lecia istnienia szkoły. 18 lipca 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią prof. dr hab. Małgorzatą Omilanowską, a Gminą Bobowa reprezentowaną przez Burmistrza Wacława Ligęzę, w którym Pani Minister wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Bobowa z dniem 1 września 2014 r. Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej. Porozumienie to było efektem dwuletnich starań Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy o utworzenie Szkoły Muzycznej w Bobowej, z siedzibą w odrestaurowanym dworze po rodzinie Długoszowskich. Od samego początku Szkoła Muzyczna cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. W pierwszym roku istnienia Szkoły naukę rozpoczęło 65 uczniów, obecnie do szkoły uczęszcza aż 165 uczniów, którzy gry uczą się na takich instrumentach jak: akordeon, fortepian, flet, klarnet, saksofon, trąbka, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara oraz perkusja. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bobowa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas jubileuszu Szkoły Muzycznej obecni byli: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Jadwiga Wójtowicz, Starosta Gorlicki Pani Maria Gubała, Wizytator CEA region Małopolski i Świętokrzyski Pan Wiesław Dziedziński, Dyrektor Delegatury w Nowym Sączu Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pan Dariusz Leśniak, Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Gorlicach Pan Henryk Rąpała, Dyrektor Szkoły Muzycznej w Korzennej Pan Alfred Duda, Proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki, Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej ks. Piotr Pośliński, Honorowy Obywatel Gminy Bobowa ks. Józef Pyrek, Dyrektorzy szkół i instytucji z terenu Gminy Bobowa, Pracownicy Urzędu Miejskiego, Panie i Panowie Radni, Sołtysi, a także licznie zebrani rodzice i sympatycy Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.
Jubileusz Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej to wielkie wydarzenie dla naszej Gminy. Jest dowodem na to, że utworzenie Szkoły to była bardzo dobra decyzja oraz szansa dla dzieci które pragnęły kształcić się muzycznie co podkreślił Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, tym samym gratulując jubileuszu Dyrektorowi, nauczycielom, rodzicom oraz uczniom Szkoły Muzycznej którzy ją tworzą. Swoje uznanie dla Szkoły Muzycznej w Bobowej wyraziła także Pani Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w liście skierowanym do uczestników koncertu jubileuszowego, który w imieniu Pani Poseł odczytał Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pan Wojciech Szafraniec. Słowa uznania i gratulacje na ręce Dyrektora Szkoły Muzycznej Pana Roberta Gryzika złożyli także: Pani Jadwiga Wójtowicz, Pani Maria Gubała, Pan Wiesław Dziedziński, a także Pan Dariusz Leśniak. Podczas koncertu Jubileuszowego Szkoły Muzycznej na scenie prezentowali się uczniowie Szkoły jak i jej absolwenci, soliści i zespoły którym towarzyszyli nauczyciele Szkoły Muzycznej w Bobowej. Mogliśmy usłyszeć m.in. chór Szkoły Muzycznej, zespół trąbkowy, duet fletowo-saksofonowy i fletowo-akordeonowy, trio perkusyjne i zespół perkusyjny, kwartet saksofonowy, zespół folkowy, zespół smyczkowy, orkiestrę dętą, a także podziwiać solowe występy które wykonali: Jakub Soczek, Wiktoria Kołodziej, Monika Gut, Piotr Serafin, Kacper Igielski, Wiktoria Koszyk oraz Hubert Hadała. Koncert poprowadzili nauczyciele Szkoły Muzycznej Pani Katarzyna Pater i Pan Dawid Pliskowski.