40 fabrycznie nowych laptopów trafiło do szkół w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów z projektu „Zdalna Szkoła”. W jego ramach do szkół podstawowych z terenu gminy Bobowa trafiło 40 fabrycznie nowych laptopów, które będą służyły uczniom i nauczycielom między innymi do zdalnej nauki. Nieodpłatne przekazanie sprzętu do szkół nastąpiło w dniu 8 czerwca 2020 roku. Przy zachowaniu środków ostrożności adekwatnych do sytuacji epidemiologicznej dyrektorzy szkół odebrali w Urzędzie Miejskim w Bobowej sprzęt komputerowy o wartości blisko 80 tysięcy złotych.

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Konkurs Grantowy: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.