Umowa podpisana! W Bobowej powstanie plac miejski za 2,5 mln złotych

Dopiero wczoraj informowaliśmy Państwa o przyznaniu dwóch promes dla Gminy Bobowa – 150 tyś zł i 600 tyś zł. Dziś mamy kolejną znakomita wiadomość. Burmistrz Wacław Ligęza zdobył „hat tricka” w tym tygodniu. Wczoraj w Krakowie burmistrz odebrał z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Łukasza Smółki umowę na dofinansowanie budowy placu miejskiego w Bobowej, tym razem na kwotę aż 1,5 mln złotych. Inwestycja rozpocznie się wkrótce, jej łączny koszt wyniesie ponad 2,5 mln złotych. Nowy wielofunkcyjny plac miejski będzie spełniał funkcje handlowe oraz zostanie zagospodarowany na potrzeby organizacji imprez wystawienniczych i artystycznych.

Chcemy wyrównać poziom życia w mniejszych miejscowościach, dlatego wiele naszych działań kierujemy przede wszystkim to tych regionów, które wymagają wsparcia. Zależy nam, aby poszczególne części województwa rozwijały się równomiernie, stąd kolejne dotacje dla miejscowości takich jak Bobowa (…). Mamy nadzieję, że te inwestycje przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i jeszcze bardziej zachęcą lokalną społeczność do działania – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

To dla nas szczególnie ważne aby integrować mieszkańców mniejszych miejscowości, tworząc miejsca przyjazne zarówno dla dzieci jak i dla starszych. Chcemy, aby gminy takie jak Bobowa (…) mogły skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje samorząd województwa i stworzyć przestrzeń do aktywnego spędzania czasu wolnego – dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

fot. UMWM