227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Strażaków w Bobowej- Relacja

W dniu 3 maja 2018 roku w Bobowej odbyły się Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Gminne Święto Strażaków.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym w Bobowej związaną z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Uroczystością  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks.  dr Marian  Chełmecki.  Podczas nabożeństwa homilię wygłosił wikariusz parafii ks. mgr Damian Płaza, który podkreślił jak ważną rolę odgrywa nasza Ojczyzna oraz królująca i otaczająca ją opieką Matka Boża.

Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych pod figurę św. Floriana znajdującą się na terenie Rynku w Bobowej pod przewodnictwem Orkiestry Dętej z Bobowej na czele z kapelmistrzem Panem Stefanem Królem. Wówczas wokół rynku mieszkańcy gminy rozwinęli flagę narodową, a zaproszeni goście oraz przedstawiciele władzy złożyli kwiaty pod figurą Świętego Floriana- Patrona Strażaków. Następnie proboszcz parafii ks. dr Marian Chełmecki wraz z Kapelanem OSP Gminy Bobowa ks. Piotrem Poślińskim poświęcili nowy wóz bojowy dla jednostki OSP Bobowa.

Kolejna część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej „Koronka”, gdzie rozpoczęła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaków.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, który powitał zebranych gości: panie i panów radnych Rady Miejskiej w Bobowej, Panią Poseł Barbarę Bartuś, Pana Posła na Sejm RP Arkadiusza Mularczyka, Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Wicestarostę Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego Nalepkę, Radnych Powiatu Gorlickiego: Pana Adama Urbanka, Pana Zygmunta Fryczka, Pana Krzysztofa Flądro, Radnego Województwa Małopolskiego Pana Pawła Śliwę, Sekretarz Gminy Bobowa Panią Zdzisławę Iwaniec, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,  Komendanta Komisariatu Policji w Bobowej pod insp. Artura Siedlarza, Proboszcza Parafii Bobowa ks. dr Mariana Chełmeckiego, Kapelana OSP Gminy Bobowa ks. Piotra Poślińskiego,  Honorowego Obywatela Gminy Bobowa ks. Józefa Pyrka, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bobowa, uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej i nauczycieli, którzy przygotowali okolicznościową część artystyczną oraz zgromadzonych gości. Podczas wydarzenia głos zabrali zaproszeni goście, a następnie wręczono dyplomy podziękowania dla zasłużonych członków Orkiestry Dętej przy OSP w Bobowej na czele z kapelmistrzem Panem Stefanem Król. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Gabriela Cieśla, Jan Kowalski, Łukasz Kowalski, Adam Król, Jan Król, Krzysztof Król, Mariusz Król, Stanisław Król, Wiesław Król, Mieczysław Obrzut, Małgorzata Różańska- Domin, Marek Sobol, Stanisław Stachura, Wiesław Wójcik, Andrzej Wszołek oraz Jan Zięba.

Następnie Burmistrz w Bobowej Pan Wacław Ligęza, Prezes Powiatowy OSP Pan Krzysztof Kosiba oraz Za-ca komendanta Powiatowego OSP Pan Waldemar Krok wręczyli medale dla zasłużonych Strażaków, wśród których znaleźli się:

Sylwia Mucha- Wzorowy Strażak
Paweł Mucha- Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Wojciech Ziomek- Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Grzegorz Janik- Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Adam Chochołowicz- Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Krzysztof Król- Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Józef Połeć- Medal Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej
Stanisław Zięba- Medal Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia z Bobowej którzy przygotowali część muzyczno- słowną poświęconą 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej podziękował nauczycielom oraz uczniom za przygotowaną część artystyczną oraz zakończył Uroczystą Sesję Rady Miejskiej z okazji 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaków.