100 – letnia kapliczka w Stróżnej została odnowiona

Zakończono renowację i konserwację murowanej kapliczki domkowej z 1920 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes położonej w Stróżnej.

Staraniem Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy Gmina Bobowa otrzymała dotację w wysokości 10 000 złotych na realizację  tego zadania. Dofinansowanie pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2020”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 16 801,92 złotych. Pozostała część środków pochodziła z budżetu Gminy Bobowa.